Auditas
  • Įmonių, įmonių grupių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų auditas.
  • Peržiūros, užtikrinimo užduotys ir susijusios paslaugos.
  • Sutartų procedūrų dėl finansinės informacijos atlikimas.
  • Atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais parengtais nepriklausomos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos prie Tarptautinės buhalterių federacijos.